ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Θερμαϊκού 56 - Τ.Κ. 564 30
Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκη
t. 2310 683 555
f. 2310 684 909 &
2310-681461

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου


Κάθε παραγόμενος ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60439-1 μετά το πέρας της κατασκευής του, ελέγχεται και δοκιμάζεται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας του πελάτη κατά την εκτέλεση  δοκιμών.

Οι πίνακες Χαμηλής Τάσης,  ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 60439-1.

Όλοι οι έλεγχοι γίνονται από διακριβωμένα και πιστοποιημένα όργανα και συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών.

Οι πίνακες Χαμηλής Τάσης, ειδικότερα, ελέγχονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60439-1 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαμηλής Τάσης.

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΟΚΙΜΩΝ
  • Οπτικός και διαστατικός έλεγχος
  • Δοκιμή ως προς γη
  • Δοκιμή μόνωσης
  • Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής
  • Έλεγχος καλωδιώσεων
  • Δοκιμή ηλεκτρικών, πνευματικών και υδραυλικών βοηθητικών συσκευών
  • Δειγματοληπτικός έλεγχος σύσφιξης κοχλιών μπαρών Cu
  • Δοκιμή μηχανικών μανδαλώσεων

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5


Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το έντυπο εδώ.
Τελευταίες προσφορές
Mailing list

Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...


active³ 4.7 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Όροι χρήσης